Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Dane teleadresowe, informacje ogólne

Gminne Centrum Usług Wspólnych w Krapkowicach
ul. Kwiatowa 7
47-300 Krapkowice
NIP: 1990114914
REGON: 365934518
tel: (77) 4749215

SEKRETARIAT

e-mail: 

DYREKTOR

e-mail:

GŁÓWNA KSIĘGOWA:

e-mail:

 

Dokument w wersji elektronicznej może zostać doręczony na następujących informatycznych nośnikach danych:
- płyta CD/DVD;
- pamięć USB.

W siedzibie  Gminnego Centrum Usług Wspólnych w Krapkowicach należy dostarczyć go do sekretariatu.

Uwaga:
- dokument elektroniczny doręczany na informatycznym nośniku danych jest przekazywany odbiorcy wraz z tym nośnikiem;
- nośnik musi być trwale oznakowany w sposób umożliwiający jego jednoznaczną identyfikację;
- jeżeli zachodzi potrzeba przekazania więcej niż jednego pliku, pliki należy umieścić spakowane w jednym pliku (zip).

Doręczenie dokumentu elektronicznego na informatycznym nośniku danych zostanie potwierdzone dokumentem w postaci papierowej sporządzonym przez GCUW w Krapkowicach.

Pisma skierowane na adres poczty elektronicznej GCUW (gcuw.sekretariat@krapkowice.pl lub dowolny inny służbowy adres e-mailowy) traktuje się jako przesyłki złożone w trybie niewymagającym potwierdzenia wniesienia podania, w szczególności takiego, o którym mowa w art. 63 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.

Maksymalny rozmiar dokumentu elektronicznego wraz z załącznikami możliwy do przesłania pocztą elektroniczną wynosi 10 MB.

 

Dane do faktury:
Nabywca:
Gmina Krapkowice
47-303 Krapkowice, ul. 3 Maja 17
NIP: 199-00-12-987
Odbiorca:
Gminne Centrum Usług Wspólnych w Krapkowicach
47-300 Krapkowice, ul. Kwiatowa 7