Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

RODO

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dyrektora                                                                                     Krapkowice, dnia 25.05.2018 r.

 Gminnego Centrum Usług Wspólnych

w Krapkowicach z dnia 25 maja 2018 r.

 

 

Klauzula informacyjna zgodna z RODO

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46 WE (4.5 2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej ).

 

Informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych  jest Gminne Centrum Usług Wspólnych z siedzibą w Krapkowicach  przy ul. Kwiatowej 7, adres e-mail: ,

tel: 77 474 9215.

 1. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania   i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 2.  Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wykonywania zadań oświatowych wynikających ze wspólnej obsługi szkół i przedszkoli oraz przepisów prawa.
 3. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
 4. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
 5. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 

 

 

 

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Dyrektora                                                                                     Krapkowice, dnia 25.05.2018 r.

 Gminnego Centrum Usług Wspólnych

w Krapkowicach z dnia 25 maja 2018 r.

 

 

ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

W GMINNYM CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W KRAPKOWICACH

 

ADMINISTRATOR DANYCH I KONTAKT W SPRAWIE DANYCH

Administratorem Danych jest Pani Agnieszka Kasper – Dyrektor Gminnego Centrum Usług Wspólnych w Krapkowicach, 47-300 Krapkowice ul. Kwiatowa 7.

Administrator danych jest odpowiedzialny za zapewnienie bezpieczeństwa Państwa danych osobowych oraz ich wykorzystywanie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Wszelkie dodatkowe informacje związane z przetwarzaniem Państwa danych osobowych udzielane są na podstawie zapytania wysłanego na adres e-mail: albo za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres naszej jednostki tj. Gminne Centrum Usług Wspólnych w Krapkowicach ul. Kwiatowa 7, 47-300 Krapkowice.

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Pan Karol Trinczek.

Kontakt: karol.trinczek@trisystems.eu

 

PRZEKAZYWANIE DANYCH

 

Obecnie Państwa dane, pozostające w naszych zasobach, nie są  przekazywane poza Europejski Obszar gospodarczy (UE). W przypadku przekazania takich danych poinformujemy Państwa niezwłocznie o tym fakcie i zamieścimy informacje na ten temat w niniejszym regulaminie.

 

KATEGORIE ZBIERANYCH DANYCH OSOBOWYCH

 

Informujemy, że dane osobowe przetwarzamy (lub możemy przetwarzać) w następujących procesach:

 • Informacje o kontrahentach – dane te przetwarzamy w celu wywiązania się z obowiązków prawnych takich jak np. Ustawa o Rachunkowości, gdzie przepisy prawne  stanowią podstawę do przetwarzania przez nas danych przez okres 5 lat,
 • Informacje o naszych pracownikach oraz kandydatach do pracy - dane te przetwarzamy w celu wywiązania się z obowiązków prawnych takich jak np. ustawa Kodeks Pracy, gdzie te przepisy stanowią podstawę do przetwarzania przez nas danych przez okres wymagany prawem. Dane te przechowujemy zgodnie z wymogami prawa przez okres 50-u lat. Dane osobowe dotyczące kandydatów do pracy posiadamy dzięki zgodzie wyrażonej w dokumentach aplikacyjnych kandydata. Dane te przetwarzamy przez czas prowadzenia rekrutacji. W przypadku kiedy wyrażacie Państwo zgodę na potrzeby przyszłych rekrutacji, Państwa dokumenty aplikacyjne i dane możemy przetwarzać przez okres jednego roku,
 • Informacje o dzieciach dowożonych do szkół i przedszkoli - dane te przetwarzamy w celu wywiązania się z obowiązków prawnych takich jak np. ustawa o systemie oświaty. Dane te przetwarzamy przez okres zawarty we wniosku.

 

 

 

PRAWA OSÓB W ZAKRESIE DANYCH OSOBOWYCH

 

Na każdym etapie przetwarzania przez nas danych mają Państwo prawo do:

 1. Dostępu do swoich danych, w tym uzyskania informacji o zakresie przetwarzanych przez nas danych oraz uzyskania kopii tych danych,
 2. Modyfikacji i poprawienia swoich danych, w tym jeżeli będą zachodziły inne prawne przeciwskazania do ograniczenia ich zakresu przetwarzania,
 3. Całkowitego usunięcia swoich danych („prawo do bycia zapomnianym”) jeżeli nie będą zachodziły inne przeciwskazania prawne,
 4. Niepodlegania automatycznym decyzjom opartym na profilowaniu,
 5. Wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania danych osobowych( w tym wycofania zgody),
 6. Przeniesienia zgody do innego Administratora Danych  jeżeli dane przetwarzane są w związku z udzieloną zgodą lub zawartą umową.

 

DODATKOWE INFORMACJE

Skargę dotyczącą przetwarzania danych osobowych można złożyć do organu nadzorczego zajmującego się  ochrona danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 25.05.2018 roku do odwołania i realizuje obowiązek prawny wynikający z  art. 13-14 RODO. Zastrzegamy sobie prawo do zmian w niniejszym Regulaminie