Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Finanse i mienie

Sprawozdania finansowe za rok 2021.

PDFSprawozdanie finansowe za rok 2021 Gminne Centrum Usług Wspólnych w Krapkowicach.pdf
PDFSprawozdanie finansowe za rok 2021 Przedszkole Publiczne Nr 1 w Krapkowicach.pdf
PDFSprawozdanie Finansowe za rok 2021 Przedszkole Publiczne Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi.pdf
PDFSprawozdanie finansowe za 2021 r. Przedszkole Publiczne nr 6.pdf
PDFSprawozdanie Finansowe za rok 2021 Przedszkole Publiczne Nr 8 w Krapkowicach.pdf
PDFSprawozdanie Finansowe za rok 2021 Przedszkole Publiczne w Żywocicach.pdf
PDFSprawozdanie finansowe za rok 2021 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Krapkowicach.pdf
PDFSprawozdanie finansowe za rok 2021 Publiczna Sportowa Szkola Podstawowa Nr 5 w Krapkowicach.pdf
PDFSprawozdanie finansowe za rok 2021 Publiczna Szkoła Podstawowa w Żywocicach.pdf
PDFSprawozdanie Finansowe za rok 2021 Zespół Szkolno-Przedszkolony w Kórniy.pdf
PDFSprawozdanie finansowe za rok 2021 Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 w Rogowie Opolskim.pdf
PDFSprawozdanie finansowe za 2021 r. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 w Krapkowicach.pdf

 

 

Sprawozdania finansowe za rok 2020.

PDFSprawozdanie finansowe za rok 2020 Gminne Centrum Usług Wspólnych w Krapkowicach.pdf
PDFSprawozdanie finansowe za rok 2020 Przedszkole Publiczne Nr 1 w Krapkowicach.pdf
PDFSprawozdanie Finansowe za rok 2020 Przedszkole Publiczne Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi.pdf
PDFSprawozdanie finansowe za 2020 r. Przedszkole Publiczne nr 6.pdf
PDFSprawozdanie Finansowe za rok 2020 Przedszkole Publiczne Nr 8 w Krapkowicach.pdf
PDFSprawozdanie Finansowe za rok 2020 Przedszkole Publiczne w Żywocicach.pdf
PDFSprawozdanie finansowe za rok 2020 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Krapkowicach.pdf
PDFSprawozdanie finansowe za rok 2020 Publiczna Sportowa Szkola Podstawowa Nr 5 w Krapkowicach.pdf
PDFSprawozdanie finansowe za rok 2020 Publiczna Szkoła Podstawowa w Żywocicach.pdf
PDFSprawozdanie Finansowe za rok 2020 Zespół Szkolno-Przedszkolony w Kórniy.pdf
PDFSprawozdanie finansowe za rok 2020 Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 w Rogowie Opolskim.pdf
PDFSprawozdanie finansowe za 2020 r. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 w Krapkowicach.pdf
 

Sprawozdania finansowe Gminnego Centrum Usług Wspólnych w Krapkowicach za rok 2019

PDFBilans GCUW w Krapkowicach za 2019r.pdf
PDFInformacja dodatkowa GCUW w Krapkowicach za 2019r.pdf
PDFRachunek zysków i strat GCUW w Krapkowicach za 2019r.pdf
PDFZestawienie zmian funduszu GCUW w Krapkowicach za 2019r.pdf

Sprawozdania finansowe Przedszkola Publicznego Nr 2 z Oddziałami integracyjnymi  za rok 2019

PDFBilans Przedszkole Publiczne Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi za 2019r.pdf
PDFInformacja dodatkowa Przedszkola Publicznego Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi za 2019r.pdf
PDFRachunek zysków i strat Przedszkola Publicznego Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi za 2019r.pdf
PDFZestawienie zmian w funduszu Przedszkola Publicznego Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi za 2019r.pdf

Sprawozdania finansowe Przedszkola Publicznego Nr 1  za rok 2019

PDFBilans Przedszkola Publicznego Nr 1 za 2019r.pdf
PDFInformacja dodatkowa Przedszkola Publicznego Nr 1 za 2019r.pdf
PDFRachunek zysków i strat Przedszkola Publicznego Nr 1 za 2019r.pdf
PDFZestawienie zmian w funduszu Przedszkola Publicznego Nr 1 za 2019r.pdf

Sprawozdania finansowe Przedszkola Publicznego Nr 8  za rok 2019

PDFBilans Przedszkola Publicznego Nr 8 za 2019 r.pdf
PDFInformacja dodatkowa Przedszkola Publicznego Nr 8 za 2019r.pdf
PDFRachunek zysków i strat Przedszkola Publicznego Nr 8 za 2019r.pdf
PDFZestawienie zmian w funduszu Przedszkola Publicznego Nr 8 za 2019r.pdf

Sprawozdania finansowe Przedszkola Publicznego w Żywocicach  za rok 2019

PDFBilans Przedszkola Publicznego w Żywocicach za 2019r.pdf
PDFInformacja dodatkowa Przedszkola Publicznego w Żywocicach za 2019r.pdf
PDFRachunek zysków i stratPrzedszkola Publicznego w Żywocicach za 2019r.pdf
PDFZestawienie zmian w funduszu Przedszkola Publicznego w Żywocicach za 2019r.pdf

Sprawozdania finansowe Przedszkola Publicznego Nr 6 za rok 2019

PDFBilans Przedszkola Publicznego Nr 6 za 2019r.pdf
PDFInformacja dodatkowa Przedszkola Publicznego Nr 6 za 2019r.pdf
PDFRachunek zysków i strat Przedszkola Publicznego Nr 6 za 2019r.pdf
PDFZestawienie zmian w funduszu Przedszkola Publicznego Nr 6 za 2019r.pdf
 

Sprawozdania finansowe Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Krapkowicach za rok 2019

PDFBilans Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Krapkowicach za 2019 r.pdf
PDFInformacja dodatkowa Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Krapkowicach za 2019 r.pdf
PDFRachunek zysków i strat Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Krapkowicach za 2019 r.pdf
PDFZestawienie zmian w funduszu Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Krapkowicach za 2019 r.pdf
 

Sprawozdania finansowe Publicznej Szkoły Podstawowej w Żywocicach za rok 2019

PDFBilans Publicznej Szkoły Podstawowej w Żywocicach za 2019 r.pdf
PDFInformacja dodatkowa Publicznej Szkoły Podstawowej w Żywocicach za 2019 r.pdf
PDFRachunek zysków i strat Publicznej Szkoły Podstawowej w Żywocicach za 2019 r.pdf
PDFZestawienie zmian w funduszu Publicznej Szkoły Podstawowej w Żywocicach za 2019 r.pdf

Sprawozdania finansowe Publicznej Sportowej Szkoły Podstawowej Nr 5 w Krapkowicach za rok 2019

PDFBilans Publicznej Sportowej Szkoły Podstawowej Nr 5 w Krapkowicach za 2019 r.pdf
PDFInformacja dodatkowa Publicznej Sportowej Szkoły Podstawowej Nr 5 w Krapkowicach za 2019 r.pdf
PDFRachunek zysków i strat Publicznej Sportowej Szkoły Podstawowej Nr 5 w Krapkowicach za 2019 r.pdf
PDFZestawienie zmian w funduszu Publicznej Sportowej Szkoły Podstawowej Nr 5 w Krapkowicach za 2019 r.pdf
 

Sprawozdania finansowe Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3 w Rogowie Opolskim za rok 2019

PDFBilnas Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3 w Rogowie Opolskim za 2019r.pdf
PDFInformacja dodatkowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3 w Rogowie Opolskim za 2019r.pdf
PDFRachunek zyskow i strat Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3 w Rogowie Opolskim za 2019r.pdf
PDFZestawienie zmian w funduszu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3 w Rogowie Opolskim za 2019r.pdf

Sprawozdania finansowe Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4 w Krapkowicach za rok 2019

PDFBilans Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4 w Krapkowicach za 2019r.pdf
PDFInformacja dodatkowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4 w Krapkowicach za 2019r.pdf
PDFRachunek zysków i strat Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4 w Krapkowicach za 2019r.pdf
PDFZestawienie zmian w funduszu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4 w Krapkowicach za 2019r.pdf

Sprawozdania finansowe Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kórnicy za rok 2019

PDFBilans Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kórnicy za 2019 r.pdf
PDFInformacja dodatkowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kórnicy za 2019 r.pdf
PDFRachunek zysków i strat Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kórnicy za 2019 r.pdf
PDFZestawienie zmian w funduszu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kórnicy za 2019 r.pdf
 

Sprawozdania finansowe za rok 2018

PDFGCUW.pdf

PDFPP_1.pdf
PDFPP_2.pdf
PDFPP_6.pdf
PDFPP_8.pdf
PDFPP_Żywocice.pdf
PDFPSP_1.pdf
PDFPSP_Żywocice.pdf
PDFPSSP_5.pdf
PDFZSP_3 Rogów.pdf
PDFZSP_4.pdf
PDFZSP_Kórnica.pdf

 

 


 

 

Wersja XML