Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wnioski

PDFWniosek o bezpłatny dowóz ucznia niepełnosprawnego.pdf

Załączniki:

PDFoświadczenie aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności dziecka.pdf

PDFoświadczenie aktualnego orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego .pdf

PDFoświadczenie aktualnego orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych wystawione przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną.pdf

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PDFWniosek o zwrot kosztów przewozu ucznia niepełnosprawnego 2021-2022.pdf

Załącznik:

PDFOświadczenie o zatrudnieniu i ilości kilometrów 2021-2022.pdf

PDFOświadczenie o stwierdzeniu niepełnosprawności ucznia 2021-2022.pdf

Wersja XML